מיסוי מקרקעין - פרשנות, הלכה ומעשה. כרכים א+ב

כותרת משנית: שי אהרונוביץ ואבי גורמן

ספר זה הוא הראשון הנכתב יחדיו בידי מנהל בכיר ברשות המיסים הבקיא בעמדת הרשות, יחד עם מומחה העוסק בתחום בפרקטיקה ובאקדמיה. הספר דן בפרשנות חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו ובכללן תקנות מס רכישה לאור הפסיקה והפרקטיקה, הספר יכלול התייחסות מפורטת לחקיקת המס שתתקבל בסוף שנת 2016! (מיסוי דירה שלישית, הקלות מס עדכניות, ועוד). הספר עוסק במכלול העניינים הנזכרים בחוק מיסוי מקרקעין, זאת במתכונת של דיון ופרשנות בכל סעיפי חוק מיסוי מקרקעין והתקנות באופן כרונולוגי. ספר זה הוא חובה לכל העוסקים בתחום הנדל"ן ואשר מבקשים "מורה נבוכים" בתחום מיסוי המקרקעין. בין הנושאים הנדונים בספר: מיסוי דירות מגורים: הפטור ממס והתנאים לתחולתו מיסוי מופחת – פטור חלקי עד 2014 הוראות המעבר החלות בין השנים 2014-2017 תושב החוץ ודירת המגורים מיסוי מגוון עסקאות נדל"ן: עסקת קומבינציה עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל קבוצות רכישה, תמ"א 38 ופינוי בינוי פטורים והקלות במס שבח: העברות נדל"ן בתוך המשפחה: ירושה, מתנות וגירושין הפקעות, נאמנויות, מוסדות ציבור ועוד העברה לחברה ופירוק חברה פרוצדורות: חובת הדיווח והתנאים לקבלת אישור לטאבו תכנוני מס ועסקאות מלאכותיות תיקון שומה וביטול עסקה