מס הכנסה כרך ב' אמנון רפאל ושלומי לזר

מועד פירסום: ספטמבר 2014

הספר, מהדורה שנייה של הכרך השני של העבודה המקיפה בדיני מס הכנסה, עוסק בשאלות המתעוררות בתחום המיסוי של היחיד, החברה ובעלי מניותיה, השותפות והאגודה השיתופית, וכן מיסוי גופים מיוחדים - קופות גמל, קרנות להשקעות משותפות בנאמנות, מלכ"רים ועוד. בין היתר עוסק כרך זה באלה: • חישוב הכנסות בני הזוג - החישוב הנפרד והמאוחד; • זיכויים, ניכויים ונקודות קצבה; • שיעורי המס השונים; • הכללים החלים בעת הקמת חברה, בפירוק חברה ובמיזוג חברות; • מיסוי רווחי החברה ובעלי מניותיה; • מיסוי חברות ביטוח; • מיסוי חברה נשלטת זרה וחברת משלח-יד זרה; • מיסוי שותפויות - לרבות שינויים בשותפות, פירוק שותפויות ומיזוגן; • מיסוי אגודות שיתופיות, עם דגש על מיסוי הקיבוץ; • מיסוי נאמנויות; • הכללים החלים עם פטירת הנישום; ונושאים רבים אחרים. אמנון רפאל הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ובעל תואר ד"ר למשפטים מאוניברסיטת ניו-יורק. שלומי לזר הוא עורך-דין ורואה-חשבון, בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים. הספר כולל כ-1,000 עמודים בכריכה קשה

מיסוי היחיד, החברה ובעלי מניותיה ועוד