קווי הנחיה כלכליים, סבירות הכנסה - מהדורת 2020

קובץ זה של קווי הנחיה, המתפרסם על ידי המחלקה הכלכלית של רשות המיסים, כולל 130 ענפים כלכליים. הנתונים מעודכנים לשנת 2018. הקובץ מכיל נתונים מעודכנים ביחס לאלה שפורסמו בקובץ הקודם. הענפים הכלכליים סווגו לפי מפתח חדש משנת 2011. בנוסף, הקובץ כולל קווי הנחיה חדשים, המתבססים על מחקרים שנערכו על ידי המחלקה הכלכלית בשנתיים האחרונות. הנתונים הענפיים מאפשרים לבחון את סבירות ההכנסה המדווחת על ידי שימוש במדדים ובחתכים המומלצים בכל ענף, בהתאם לאופיו. הנתונים כוללים, בין היתר, פדיון שנתי לעובד, אחוז הרווח או החומר המקובל בענף, מספר עובדים ופרמטרים נוספים, ספציפיים לכל ענף.