מיסוי עסקאות בינלאומיות - אבי נוב

מיסוי עסקאות בינלאומיות - תכנון מס ליחידים וחברות מחבר: ד"ר אבי נוב הספר בוחן סוגיות מיסוי שונות הנובעות מהתפתחויות בתחום דיני המיסוי הבינלאומי בשנים האחרונות, וההשפעות הישירות על הנישומים הפועלים בזירה הגלובלית. הספר מציג מחד גיסא את דרכי ההתמודדות של מערכות המיסוי המדינתיות והבינלאומיות עם הקשיים הנובעים מן ההתפתחויות הגלובליות, ומאידך גיסא את תכנוני המס של הנישומים המבקשים להגן על קניינם. הייחודיות של הספר מתבטאת בניתוח סוגיות מורכבות בהתבסס על ניסיון מעשי במיסוי עסקאות בינלאומיות, לצד ביקורת על הסדרי חקיקה ארכאיים ופרשנות שנויה במחלוקת של רשות המסים. לספר ארבעה חלקים: ► זירת המס הגלובלית - בעקבות הרפורמות במס ► תכנוני מס והאמנות למניעת כפל מס ► תכנוני מס והתמודדות מדינתית וגלובלית ► מיסים וטכנולוגיה ארבעת חלקי הספר מקנים כלים יישומיים בתחום תכנון המס הבינלאומי לבעלי שליטה בחברות, לדירקטורים, למנכ"לים, לעורכי דין ולרואי חשבון ולכל מי שמעוניין לנהל עסקים חוצי גבולות ביעילות מיסויית מקסימלית. (מצורף תוכן עניינים מפורט)