"מיסים" - כתב עת רבעוני

כותרת משנית: מבצע מיוחד למצטרפים חדשים!!!

כתב עת רבעוני לענייני מיסים, בו מתפרסמים אחת לשלושה חודשים, מאז שנת 1987, מאמרים מעמיקים ומקיפים בתחום המיסוי, כל החידושים בתחום חקיקת המס, פסקי דין, חוזרי רשות המיסים, ופרשנות בנושאי מיסים של מומחים אורחים וצוות מיסים. בכל גיליון שמתפרסם מופיעים המדורים הבאים: מאמרים - מאמרים של חברי הצוות ומומחים אורחים בתחומי המס השונים. כאן מתפרסמים גם המדורים הקבועים: סקירת חקיקה וסקירת מיסוי בינלאומי. חקיקה - כל דברי החקיקה שפורסמו בתקופה שקדמה למועד צאת החוברת לאור, לרבות חקיקה שאושרה וטרם פורסמה. חוזרים מקצועיים - כל חוזרי רשות המיסים, בתחומי מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס ערך מוסף מובאים בנוסחם המקורי והמלא. פסיקה - בכל חוברת מתפרסמים כ-50 פסקי דין שניתנו במהלך התקופה, בכל תחומי המס ובכל הערכאות. עורכים: עו"ד ורו"ח י. פלומין ז"ל, עו"ד ד. נייגר, עו"ד א. צחור, עו"ד ד"ר א. רפאל, עו"ד ד"ר ד. ביין.